Bà dạy tôi những giá trị trong tai game bài tiến lên »

Thầy dạy chúng tôi học thuộc lòng nhiều đoạn kinh hơn và dịch sang tiếng Mã Ngu cho chúng tôi. Ngay cả bây Read more…

Nói ngay từ đầu cuốn sách này nội dung về game bài tấn

Nói ngay từ đầu cuốn sách này nội dung về game bài tấn »

Bài học cuối cùng rút ra từ thời gian làm DCI trong cả hai chính quyền của tôi đó là, dù bạn tin Read more…