Home » Game bài online » Trở thành nhà chuyên môn khi nói nhũng lời ca ngợi bài bạc

Trở thành nhà chuyên môn khi nói nhũng lời ca ngợi bài bạc

Biết nói những lời ca ngợi cũng là một môn học, trong đó những bí mật của nó là vô cùng, “hiểu mình đang nói gì” là một phép tắc vô cùng quan trọng, thực chất, hiểu mình nói gì đó chính là có thể nắm bắt được những việc mình ca ngợi hoặc là thực chất của vật. Rẫt nhiều người thường phạm phải lỗi sai là nói những lời ngoài bản chẫt sự việc, nhìn thấy gì cũng nói tốt, nhìn thấy ai cũng nói cao, có người không hiểu nhưng lại giả vờ hiểu, có người chỉ biết một mà không biết hai, lời nói không đến nơi đến chốn, thiếu sức mạnh bài bạc. Trong các cuộc triển lâm thư pháp chúng ta thường nghe thấy một số người hiểu mà như không hiểu, một số người giả vờ’ hiểu biết nói những lời ca ngợi như thế này: “Chữ này viết đẹp quá!” Hỏi họ đẹp ở chỗ nào, thì họ lại không nói ra được. Hoặc có người khen như này: “Tay viết chữ này thật tài! Một chữ tôi cũng không nhận ra!” Khen ngợi như vậy chẳng phải là nông cạn lắm sao? Rõ ràng là những lời nói ra rất sàm sỡ, làm gì có cái lí đó!

may loc khong khi 4

>> Game sâm lốc

Là một người khen ngợi,

thì cũng phải hiểu những kiến thức chuyên môn. Trong xã hội hiện đại, sự phản công chuyên môn rất kĩ lưỡng, các chuyên môn tương đối độc lập, tự hình thành một hệ thống tương đối khép kín. Nếu như kiến thức hẹp, tự nhiên sẽ trở thành một người ngoài cuộc, mặc dù trong lòng cảm thấy rất tâm đắc nhưng lại không tìm ra được một chủ đề nào để cỏ thể ca ngợi.

Trước tiên, phải giỏi sử dụng những từ chuyên môn, các thuật ngữ. Thuật ngữ là những tế bào cấu thành một môn học, là yếu tố cấu thành cơ bản và những khái niệm cơ bản của nó.

Những người biết khen ngợi còn thể hiện ở con mắt nhìn độc đáo, họ phát hiện được ra những ưu điểm, những sở trường và những ý nghĩa mà người khác không phát hiện được.

>> Xem thêm: Mười bước đánh nong trai bi an tạo nhiều thú vị

Author: Máy lọc không khí
Tags